lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

วิธีต้มยาจีน

เจ้าของร้าน

วิธีต้มยาจีน byหมอโจวยาจีน

  1. ภาชนะที่ใช้ในการต้มยา   ต้องเป็นภาชนะที่ทำมาจากวัสดุที่คงตัวและไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีกับองค์ประกอบ ในตัวยา     เป็นวัสดุที่สามารถกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงและเก็บความร้อนได้ดี  
  2. น้ำที่ใช้ในการต้มยา  ต้องเป็นน้ำที่สะอาดที่ไม่มีสีกลิ่นและรส   กล่าวโดยทั่วไปแล้วน้ำที่รับประทานได้สามารถนำมาใช้ต้มยาได้
  3. ปริมาณน้ำที่ใช้ในการต้มยาแต่ละครั้ง    โดยทั่วไปจะเติมน้ำจนถึงระดับที่เมื่อกดลงไปแล้วระดับน้ำอยู่เหนือตัวยา สมุนไพรประมาณสองข้อนิ้ว     ในกรณีที่ตัวยาสมุนไพรมีเนื้อเหนียวแข็งหรือต้องเป็นตัวยาที่ต้องใช้การต้ม เป็นเวลานานให้ใช้น้ำในปริมาณที่มากกว่าปกติ    กรณีที่ตัวยาสมุนไพรมีเนื้อ หลวมหรือมีสารออกฤทธิ์ที่ระเหยได้ง่าย หรือมีข้อกำหนดให้ใช้เวลาในการต้มไม่นานนักให้เติมน้ำพอท่วมตัวยาสมุนไพรก็ เพียงพอ    สำหรับการต้มยาในครั้งที่สองปริมาณน้ำที่ใช้ให้ลดลงเหลือราว  2/3 – ½ จากครั้งแรก  
  4. การแช่ยาเพื่อรอการต้ม   โดย ทั่วไปให้แช่น้ำก่อนทำการต้มเป็นเวลา 20-30 นาที    ตัวยาที่เป็นเมล็ดหรือผลที่แข็งอาจแช่ไว้ได้นานถึง 1 ชั่วโมง    แต่ในฤดูที่อากาศร้อนไม่ควรแช่ไว้นานเกินไป เพราะความร้อนอาจทำให้องค์ประกอบในตัวยาเกิดการแปรเปลี่ยนทางคุณภาพไป
  5. ความร้อนที่ใช้ในการต้มยา    ขณะเริ่มต้มยาให้ใช้ไฟแรงเพื่อให้น้ำเดือดอย่างรวดเร็ว     เมื่อน้ำเดือดแล้วให้ลดไฟลงและใช้ไฟอ่อนต้มต่อไปเป็นเวลา 30 นาที       ทั้งนี้เพื่อให้ตัวยาค่อยๆ ซึมออกมาและป้องกันไม่ให้น้ำยาแห้งจนไหม้  ยาสมุนไพรที่เป็นธาตุวัตถุ กระดูก เกล็ดหรือกระดองสัตว์ ตลอดจนยาที่มีสรรพคุณบำรุง    สารออกฤทธิ์ของยาเหล่านี้จะละลายออกมายากจึงให้ใช้ไฟอ่อนต้มหรือตุ๋นเป็น เวลานานกว่าปกติ       ยาที่มีสรรพคุณแก้กลุ่มอาการภายนอกหรือมีสารออกฤทธิ์ที่ระเหยได้ง่าย     เมื่อน้ำเดือดแล้วให้ลดไฟลงทันทีและทำการต้มด้วยไฟอ่อนต่อไปราว 10-15 นาทีก็เพียงพอ
  6. การกรองน้ำยา  เมื่อต้มยาได้ตามเวลาที่กำหนดแล้วให้กรองแยกน้ำยาออกจากกากยาในทันที    เพราะการแช่ยาไว้กับกากยาจนเย็นจะทำให้ตัวยาบางส่วนถูกดูดซึมกลับไป 
  7. การคั้นเอาน้ำยา     ในระหว่างการต้มอาจมีตัวยาบางส่วนที่ถูกดูดซึมกลับไป เมื่อกรองน้ำยาได้แล้วให้คั้นเอาน้ำยาจากกากยาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาสมุนไพรที่มีข้อกำหนดให้ใช้เวลาในการต้มไม่นาน เนื่องจากมีสารออกฤทธิ์ที่สลายไปจากความร้อนได้ง่าย  หรือสมุนไพรที่ใช้การต้มเพียงครั้งเดียวในกากยาจะมีตัวยาค้างอยู่อีกมากจึงให้ทำการคั้นเอาน้ำยาทุกครั้ง                                                                                                                                                                                  ข้อกำหนดอื่นๆ ในการต้มยา

 ยาจีนโดยทั่วไปสามารถนำมาต้มพร้อมกันได้  ยกเว้นยาบางชนิดมีข้อกำหนดในการนำเข้าต้มยาเป็นพิเศษแตกต่างจากยาอื่นๆ  ซึ่งให้เขียนกำกับไว้ในใบสั่งยา ได้แก่

 

 1) ยาที่ให้ต้มก่อนยาอื่นๆ   ยาที่เป็นแร่วัตถุ สัตว์วัตถุ เช่น เขาสัตว์ กระดอง เกล็ด หรือเปลือกของสัตว์     ซึ่งองค์ประกอบที่เป็นสารออกฤทธิ์ในตัวยาละลายออกมายาก   ยาที่มีลักษณะเช่นนี้ให้นำมาทำการต้มก่อนยาอื่นๆ เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นจึงค่อยเติมตัวสมุนไพรอื่นๆ ลงไปต้มพร้อมกัน

 

 2) ยาที่ให้ต้มหลังยาตัวอื่นๆ   ยาที่มีกลิ่นหอม เช่น โป้เหอ ชิงเฮา มู่เซียง ซาเหริน เฉินเซียง ไป๋โต้วโค่ว ฯลฯ ยาเหล่านี้หากต้มนานจะสูญเสียสารออกฤทธิ์ที่สำคัญไป    นอกจากนั้นยังมียาบางชนิดที่ไม่ได้เป็นยาที่มีกลิ่นหอมแต่สารออกฤทธิ์สูญ เสียไปได้ง่ายจากความร้อน เช่น โกวเถิง ต้าหวง ฟานเซี่ยเย่ ฯลฯ   การต้มยาที่มีลักษณะเช่นนี้ให้ใส่ตัวยาอื่นๆ ลงไปต้มก่อนจนเดือด    หลังจากนั้น 5-10 นาทีจึงค่อยเติมยาดังกล่าวลงไปต้ม   

 

 3) ยาที่ให้ห่อผ้าต้ม   ยา ที่มีลักษณะเหนียวหนืด ยาที่เป็นผง ยาที่มีขนหรือหนามเล็กๆ เช่น หวาสือ ชิงไต้เสวียนฟู่ฮัว ผู่หวง เป็นต้น    ยาเหล่านี้ให้บรรจุในถุงผ้าก่อนนำลงไปต้มร่วมกับยาอื่นๆ

 

 4) ยาที่ให้แยกต้ม     ยาที่หายากและมีราคาสูง เช่น เหรินเซิน ซีหยางเซิน หลิงหยางเจี่ยว เส้อเซียง ลู่หรงเป็นต้น    ยาเหล่านี้ให้ทำการแยกออกมาต้มหรือแยกตุ๋นต่างหากเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง    น้ำยาที่ได้อาจแยกรับประทาน หรือนำมารวมกับน้ำยาที่ได้จากการต้มตัวยาอื่นๆ รับประทานก็ได้

 

 5) ยาที่ให้แยกละลาย ใช้กับยาที่มีลักษณะเป็นกาวเหนียว เช่น เออเจียว ลู่เจี่ยวเจียว กุยป่านเจียว หรือน้ำผึ้ง น้ำตาลมอลต์     ยาเหล่านี้ให้ละลายด้วยน้ำ หรือเหล้าเหลือง หรือใช้น้ำยาที่ได้จากการต้มยาอื่นๆ มาชงหรือต้มให้ละลายก็ได้ 

 

 6) ยาที่ให้แช่ในน้ำเดือดเท่านั้น   ใช้ กับยาที่มีตัวยาสำคัญละลายในน้ำง่ายหรือหากต้มแล้วจะสูญเสียตัวยาสำคัญไป       ยาเหล่านี้ให้แช่ในน้ำร้อนหรือแช่ในน้ำยาต้มจากตัวยาอื่นๆ ขณะร้อน แล้วปิดฝาไว้เพื่อกันไม่ให้ตัวยาระเหยออกไปเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นกรองเอากากยาออก นำน้ำยาที่ได้มารับประทาน     ยาที่ใช้วิธีนี้ เช่น จ้างหงฮวา ฟานเซี่ยเย่  พ่างต้าไห่ เป็นต้น

 

 7) ยาที่ใช้ชงรับประทาน      ใช้กับยาที่มีราคาแพงและใช้ในปริมาณน้อย    เพื่อไม่ให้สูญเสียตัวยาสำคัญไป  จึงให้นำยามาบดเป็นผงแล้วชงกับน้ำสุกหรือน้ำยาที่ต้มได้จากตัวยาอื่นๆ รับประทาน   ยาดังกล่าว เช่น เส้อเซียง หนิวหวง เจินจู  หยางหลิงเจี่ยว ซีหยางเซิน  ลู่หรง  เหรินเซิน เกอเจี้ย เป็นต้น        นอกจากนั้นยังใช้กับยาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประสิทธิภาพของยา เช่น ซันชิ ฮัวรุ่ยสือ ไป๋จี๋  เซ่ว์หยีว์ทั่น จงหลีว์ทั่น เป็นต้น        รวมทั้งยาที่มีสรรพคุณสงบลมภายในแก้อาการหดเกร็ง เช่น อู๋กง เฉวียนเซีย  เจียงฉาน  ตี้หลง       ยาลดกรดในกระเพาะอาหารระงับปวด เช่น อูเจ๋ยกู่  หวาป๋างจื่อ ไห่เกอเข่อ เหยียนหูโส่ว์        ยาที่สารออกฤทธิ์สลายได้ง่ายในในอุณหภูมิสูงหรือไม่ค่อยละลายในน้ำ เช่น เหลยหวาน    ยาเหล่านี้ให้บดเป็นผงก่อนแล้วจึงนำมาชงรับประทาน      นอกจากนี้แล้วยังมียาที่คั้นเอาน้ำ เช่น น้ำจากต้นไผ่  น้ำขิง น้ำจากต้นบัว น้ำตี้หวงสด  ก็นำมาใช้โดยวิธีชงรับประทานเช่นกัน

 

 8)ยาที่ให้ต้มเอาน้ำไปต้มยาอื่นๆ  ใช้กับยาบางชนิดที่หากนำไปต้มรวมกับยาอื่นๆ แล้วจะทำให้เกิดการขุ่นข้นรับประทานยาก เช่น เจ้าซินถู่  ยาที่มีลักษณะเช่นนี้ให้นำไปต้มก่อนแล้วตั้งทิ้งไว้จนมีการแยกชั้น จากนั้นแยกน้ำยาใสที่อยู่ชั้นบนไปต้มยาอื่นๆ ต่อไป     วิธีนี้ยังใช้กับยาที่มีน้ำหนักเบา มีปริมาณมากหรือมีขนาดใหญ่ดูดซับน้ำมาก เช่น อี้ว์หมี่ซีว์ ซือกัวลั่ว จินเฉียนเฉ่า เป็นต้น

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

แมะฟรี!!ตรวจชีพจรฟรี

ยินดีให้คำปรึกษาด้านยาจีนฟรี

 ติดต่อ ‪#‎หมอโจว‬ 096-361-9542

#‎LINE‬ ID: @MorJoeCH

www.facebook.com/MorJoeCH

ที่ทำการ 123/20 ซอย 11 ‪#‎หมู่บ้านชาลิสา‬ ‪#‎กรุงเทพกรีฑา‬ ‪#‎เเขวงสะพานสูง‬

#‎เขตสะพานสูง‬ ‪#‎กรุงเทพ‬ 10250

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

  สอบถามข้อมูล

096-361-9542

(Tel. เวลาติดต่อ 9:00-20:00 น.)

Line: @MorJoeCH

 

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม100,206 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด37,643 ครั้ง
เปิดร้าน25 ส.ค. 2558
ร้านค้าอัพเดท12 ก.ค. 2561
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก